Test na redundancję kodu

19 May 2011 10:25

Czas na nieco żartobliwy eksperyment…

Wpierw liczymy ile jest niepustych i nietrywialnych linii kodu, np.:

find katalog1 katalog2 -name '*.php' -exec cat '{}' ';' | sed 's/^\s\+//' | sed 's/\s\+$//' | grep -v '^$' | grep -v '^function\|^public\|^protected\|^private\|^class\|static\|^}\|^{\|^?>\|^<?php\|^//\|^\*\|^/\*' | wc

Potem liczymy ile jest unikalnych linii w tym co znaleźliśmy:

find katalog1 katalog2 -name '*.php' -exec cat '{}' ';' | sed 's/^\s\+//' | grep -v '^$' | grep -v '^function\|^public\|^protected\|^private\|^class\|static\|^}\|^{\|^?>\|^<?php\|^//\|^\*\|^/\*' | sort | uniq | wc

Dzielimy jedną liczbę przez drugą i uzyskujemy współczynnik redundancji kodu.

Należy dostosować kod do danego języka, aby lepiej matchować trywialne linie, które są potrzebne, ale przecież nie świadczą o redundancji kodu.


More posts on this topic

Comments

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License